אפליה בסוכנות היהודית כנגד ארגונים דתיים וחרדים

Taken from the site: www.bhol.co.il
Take me to the original article: https://www.bhol.co.il/news/1465578
By: ארי קלמן

האם הסוכנות היהודית מפלה ארגונים דתיים ? אנשי סיעת “ארץ הקודש” פנו בדחיפות לראשי הסוכנות היהודית, בדרישה לקבל מידע על דחיית בקשתם של ארגונים דתיים וחרדים מזכייה בקול קורא לביצוע פעילויות לחיזוק העמיות היהודית בישראל, ע”י ארגוני התחדשות יהודית

במכתב ששלחו אנשי תנועת ‘ארץ הקודש’, הם מפרטים כי במסגרת קול קורא שפורסם בידי הסוכנות, הגישו עמותות שונות בקשה לזכות בתקציב ולהשתתף במיזם התחדשות יהודית. בין היתר הגישו גם עמותות וארגונים דתיים מוכרים שעוסקים שנים רבות בתחום חיזוק הזהות היהודית בערוצי פעילות שונים ומגוונים, והם עומדים בתנאי הסף ובקריטריונים להשתתפות במיזם.

אולם למרות זאת כל העמותות הדתיות והחרדיות שהגישו בקשה קבלו תשובה שבקשתן נדחתה עקב אי עמידה בקריטריונים ודירוג שאינו מספיק גבוה.

בעקבות כך, פנתה סיעת ארץ הקודש, שנציגיה אף מכהנים כחברים בהנהלת הסוכנות היהודית בדרישה להבהיר את ההתנהלות שהביאה לפסילת כל העמותות הדתיות והחרדיות ולבדוק האם מדובר חלילה באפליה פסולה על רקע השייכות הדתית של מנהלי העמותות שנפסלו.

“הייתכן שאף לא אחת מהעמותות” נכתב בפנייה “אשר כולן עמותות ותיקות ומבוססות אינה עומדת בתנאי הסף או שדירוגה אינו גבוה מספיק? הצד השווה היחיד בין כל העמותות היא העובדה שכולן עמותות שהנהלתן מורכבת בעיקר מאנשים דתיים וחרדים. בנסיבות אלו קשה שלא לעורר חדש שכולנו תקווה שהוא חשד שווא, כי שיקולים לא עניינים ואפליה פסולה עומדים בבסיס ההחלטה.”

בהתאם לזאת, אנשי התנועה דורשים לקבל לידיהם את מסמכי שמות העמותות שזכו, הפרוטוקלים של הצוות המקצועי שבחן את הבקשות, נימוקים מפורטים ביחס לכל עמותה, והעתק של מסמכי הזכיה. עד להעברת המסמכים הם דורשים לעכב את ביצוע המיזם והעברת הכספים לעמותות שזכו. באם דרישתן לא תיענה הן מאיימות לפנות לבית המשפט שיבחן את חוקיות המיזם.

בנוסף, סיעת ארץ הקודש מבהירה במכתב כי בין היתר מטרותיה הן להילחם באפליה כנגד הציבור החרדי במוסדות הלאומיים ובכללן בסוכנות היהודית. “ארץ הקודש היא ארגון בינ”ל החבר בהסתדרות הציונית אשר שם לו למטרה לחזק את הזהות היהודית בישראל ובעולם, ולקדם את תחושת השייכות והאהבה לעם ישראל ולתורת ישראל. כאמור לעלי, ההחלטות האמורות בעניין זה תמוהות ומעלות חשד לשיקולים זרים ואף לאפליה פסולה הנובעת מאמונתם הדתית של מנהלי העמותות. ארץ הקודש שם לו למטרה לעמוד בחזית המאבק כנגד תופעות פסולות מסוג זה”.

מהסכונות היהודית מסרו בתגובה ל׳בחדרי חרדים׳: הסוכנות היהודית דוחה בתוקף ובנחרצות כל טענה לאפלייה על רקע שיוך דתי או מגזרי.
בעקבות פרסום קול קורא לביצוע פעילויות לחיזוק העמיות היהודית בישראל, התקבלו למעלה מ 160 הצעות מעמותות ומארגונים שונים.
נוכח המסגרת התקציבית ניתן היה להעניק תקציב לביצוע הפעילות רק למספר קטן של תכניות מארגונים שונים, מתוך כלל הבקשות שהוגשו.

תהליך הבחירה התבצע באופן מקצועי, בדיוק על פי אותם קריטריונים שפורסמו מראש ובשקיפות מלאה לציבור הרחב בקול הקורא עצמו.
זה המקום לשוב ולהדגיש כי הסוכנות היהודית רואה חשיבות גבוהה בחיבור בין כל חלקי העם ומסייעת לכלל הזרמים הדתיים.
תנועת ארץ הקודש תקבל תשובה עניינית לפנייתה בנושא.

Be In The Know!

Sign up for the Eretz HaKodesh Newsletter