סיעות ‘המזרחי’ ו’ארץ הקודש’ בקונגרס הציוני מנעו הצבעות על החלטות ‘אנטי דתיות’ ונגד הרפורמה המשפטית

Taken from: Matzav Haruach
Take me to the original article: https://www.calameo.com/read/0026270470004eabd7efd
By: יצחק הילדסהיימר

בקונגרס הציוני המיוחד שכונס בירושלים בסוף השבוע שעבר, הצליחה סיעת המזרחי העולמי במאבקה למנוע קבלת החלטה שתאסור את שינוי ‘סעיף הנכד’ המפורסם בחוק השבות. מלכתחילה הציעה המזרחי לקבל בהסכמה תיקונים מסויימים בנושא סעיף הנכד, אבל סיעות השמאל סירבו לדון בהצעת המזרחי ודרשו לדון רק בהצעה שתאסור את ביטול סעיף הנכד. כתוצאה מכך דרשה המזרחי לקיים הצבעה רשמית בין 700 בעלי זכות ההצבעה, על כל הצעות ההחלטה, כולל הצעות של השמאל, והגישה לשם כך עשרות חתימות של צירים שדרשו להצביע שמית, מה שהיה מביא למשך זמן רב מאד בהצבעות, וגורם למעשה להפסקת הדיונים ולמניעת כל ההצבעות. בין החותמים היו נציגי המזרחי, ‘ארץ הקודש’ החרדית, ש”ס, הליכוד וארגון בתי הכנסת האורתודוקסיים. סיעות השמאל הסכימו לדון בהצעת המזרחי בתנאי שיימשכו את החתימות על דרישה לקיים הצבעה שמית. ‘המזרחי’ הסכימה לתביעה זו “ברוח ימי החגים הלאומיים.” נציג המזרחי העולמית במוסדות הלאומיים, רועי אביקסיס, אמר בעקבות ההחלטה: “ההצעה של המזרחי בקשה להביא ביטוי של אחדות בעם ישראל בארץ ובתפוצות. בסוגיות נפיצות מקבלים החלטות בהסכמה.”

מצד שני כאשר שאלו את הרב פסח לרנר, ראש סיעת ארץ הקודש, האם הוא מסכים לא לגייס חתימ חדשות למען הצבעה שמית הוא סירב, והחתים למעלה ממאה צירים מארץ הקודש ומש”ס, ליכוד, איגוד בתי הכנסת האורתודוקסיים ועוד, בדרישה לא להעלות להצבעה את ההצעות של הרפורמים בנושאים פוליטיים השנויים במחלוקת, כמו הרפורמה המשפטית וגיורים רפורמיים, סעיף הנכד בחוק השבות ועוד. בשלב זה אנשי השמאל הבינו שהרב לרנר אינן מתכוון לוותר, והחליטו לפוצץ את הקונגרס ולא להעלות להצבעה שום הצעות החלטה.

כתוצאה מכך הוחלט שההצבעה בין כל 700 בעלי זכות ההצבעה בארץ ובעולם תיערך בעתיד הקרוב באמצעות הרשותות החברתיות. כך נמנעו הוויכוחים הסוערים, כולל השמצות והתקפות ארסיות על ערכים מקודשים, כתוצאה מהמאבקים שנוהלו ביחד ולחוד על ידי סיעות המזרחי וארץ הקודש.

Be In The Know!

Sign up for the
Eretz HaKodesh
Newsletter